Home > 空气净化产品检测
累积净化量(CCM值)检测

      广州工业微生物检测中心参与新国标GB/T18801《空气净化器》的修订工作,是广东及华南地区唯一一家参与标准修订的检测机构,新标准明确了“洁净空气量CADR”和“累积净化量CCM”为空气净化器的核心技术指标。

      什么是累积净化量?累积净化量是指空气净化器在额定状态和规定的测试条件下,针对目标污染物(颗粒物和气态污染物)累积净化能力的参数;表示空气净化器的洁净空气量衰减至初始值50%时,累积净化处理的目标污染物总质量,用字母M表示,以毫克(mg)为单位。


联系方式                               

王工   手机:15820236180    固话: 020-61302680      

王工   手机:18824134758    固话: 020-61302801   
吴工   手机:13802410095    固话: 020-61302680 
      


下一主题:高效过滤器检测 上一主题:洁净空气量(CADR)检测