Home > 检测常识
抗菌面料的抗菌原理是什么?

抗菌面料的抗菌原理是破坏细菌的细胞壁,由于胞内渗透压是胞外渗透压的20-30倍,因此细胞膜破裂,胞浆物外泄,这样也就终止了微生物的代谢过程,使微生物无法生长和繁殖。做了抗菌处理的抗菌面料是能够抗菌的,但是要看抗菌处理时抗的什么菌种,有些特殊的菌种是需要特殊的抗菌剂才能处理的,不是说一种抗菌面料就能抗所有菌种, 有些抗菌剂针对细菌、有些针对霉菌、有些针对酵母,所以要看抗菌剂的适用性。


您可能感兴趣的检测服务:

抗菌检测

防霉检测

                                                                                                                                                                 广州工业微生物检测中心

下一主题:车载空气净化器知识拓展 上一主题:纺织品抗菌测试标准比较